DEUTSCHE BANK

* pasja dezinformacji *

sztuczki jakich największy niemiecki bank używa by cię usidlić do końca życia


Contact me

read in english

[2021-11-10] Ciąg dalszy korespondencji


Ostatnio dostałem odpowiedź z banku odnośnie moich wątpliwości co do podanej przez Bank kwoty obniżenia salda zadłużenia. Przedstawiłem swoje obliczenia i poprosiłem, by przedstawiono mi obliczenia banku.
Bank ponownie nie udziela wyczerpujących informacji. Według mnie zasadniczą częścią rzetelnej odpowiedzi przedsiębiorcy powinny być dokładne wyliczenia. Tymczasem bank podaje suche liczby, któych nie jestem w stanie zweryfikować. Bank pisze też, że "ze sporządzonej przez Bank kalkulacji wynika, że wpłaty dokonywane przez Pańśtwa w początkowym okresie kredytowania (...) nie byłyby wystarczające nawet do pokrycia samej części odsetkowej raty dla kredytu udzielonego w PLN, co spowodowałoby, że do lipca 2013 roku wartość Państwa kredytu nie malałaby - a rosła - by finalnie na dzień przewalutowania wynieść xxxx PLN - co oznacza, że saldo kredytu na moment przewalutowania byłoby większe niż pierwotnie udzielony kredyt".

Bank też skrytykował wartości wiboru podane w symulacji sporządzonej przeze mnie, i przez to "Bank nie może uznać przedstawionej przez Państwa kalkulacji za prawidłową".

Ok. Podsumujmy więc.
1) Bank w wyniku zapytań kredytobiorcy nie przedstawia obliczeń, tylko suche liczby na podstawie których klient nie może ocenić, w jaki sposób zaproponowana przez bank kwota została wyliczona. Bank używa do swoich obliczeń bardzo wysokiej marży (3,15%) oraz sobie tylko wiadomego mechanizmu zwiększenia salda kredytu wynikającego z niedopłat w pierwszym okresie spłacania kredytu. Nie podaje też Bank ani wysokości rat, jakie płacilibyśmy gdyby kredyt udzielony był w złotych, ani nie informuje czy są to raty stałe, ani wartości wiboru w okresie 2009-2016. Zero danych. Pewnie tajemnica banku.

2) Bank krytykuje przedstawione przez nas wyliczenia, jednak nie proponuje żadnej korekty. Po prostu: "Państwa obliczenia są błedne". Kropka. No to do jasnej cholery poprawcie je według waszej wiedzy, w końcu my jesteśmy tylko klientami i amatorami a nie profesjonalistami.

Rzeczywiście w swoich szacunkach rozliczenia się z bankiem pomyliłem się, gdyż nie uwzględniłem różnic między ratą faktycznie płaconą a tą, jaką płacilibyśmy gdyby kredyt od początku udzielony był w PLN. Wydaje się jednak, że bank wykorzystuje te niedopłaty, by zwiększyć swój zysk - to jest niedopłaty dopisywane są do kapitału, przez co co miesiąc saldo zadłużenia rośnie. Z tego salda są też większe odsetki od kredytu w kolejnych miesiącach. Ten mechanizm był znany w tzw. kredycie alicja, udzielanym niegdyś przez pko bp. Tutaj więcej info o nim.

Według mnie, rozliczenie się fair z bankiem według propozycji KNf polega na tym, że niedopłaty nie powinny być oprocentowane. W założeniu propozycja KNF miała zrównać sytuację kredytobiorców frankowych z sytuacją kredytobiorców złotówkowych, a nie postawić ich w gorszej sytuacji. Aby to nastąpiło, niedopłaty nie powinny być oprocentowane. No chyba, że chodzi o kredytobiorców złotówkowych kredytu "Alicja".

Niemniej jednak, zgłosiłem do Banku chęć skorzystania z ich propozycji. Zależy mi na uczciwym zakończeniu sprawy z bankiem. Będę jednak nalegał na przedstawienie obliczeń przez Bank.---------

Contents / Spis tresci

Sztuczka nr. 1: Procedura sprzedaży kredytu hipotecznego
Sztuczka nr. 2: spready
Sztuczka nr. 3: naprawa kontraktu
Sztuczka nr. 4: Zamiana waluty kredytu
Sztuczka nr. 5: Konwersja zmiennej stopy procentowej na stałą stopę procentową
Problem nr 1: Co powinno być zrobione
Problem nr 2: Bardzo ważne pytanie do expertów finansów w polsce
Problem nr 3: Niespójność procedur obsługi kredytów CHF w Deutsche Bank
Problem nr 4: Obliczenia przed udzieleniem kredytu denominowanego w CHF
[2021-07-14] Ponowne zapytanie o klauzulę salda w aneksie
[2021-07-19] Odpowiedz Banku i zapytanie do KNF
Kalkulator do obliczeń zgodnie z propozycją KNF
[2021-11-10] Ciąg dalszy korespondencji
[2022-01-08] Email do pracowników banku

(c) 2020 by a Deutsche Bank client